All posts tagged бункаи

Passai kata bunkai – скривено значење покрета кате

Овде је приказано скривено значење техника кате Passai, познате у модерном каратеу као Basai Dai. У истраживању сам тражио најстарији познати облик кате и дошао до Tomari Passai кате код које се технике изводе отвореним дланом на местима где је после модернизације каратеа отворен длан замењен песницом.

Read more…

Пасаи бункаи

Нунчаку бункаи

Сеисан бункаи