All posts tagged Расти Никола Хаџи Николић

Расти у извођењу Николе 357

Овде ћете неке песме видети неколико пута, а то је зато што је начин извођења оставио на мене утисак. Сва та извођења исте песме на различите начине су као нека врста пулсирање наше на много начина потиснуте културе и идентитета. Никола Хаџи Николић из групе 357 је човек коме бих волео да стиснем руку због његовог ангажовања око цркве и неких старих песама које је вратио из заборава.  Read more…