All posts tagged техника

Passai kata bunkai – скривено значење покрета кате

Овде је приказано скривено значење техника кате Passai, познате у модерном каратеу као Basai Dai. У истраживању сам тражио најстарији познати облик кате и дошао до Tomari Passai кате код које се технике изводе отвореним дланом на местима где је после модернизације каратеа отворен длан замењен песницом.

Read more…