Не једе се све што лети.

Пословица мога ћалета

Leave a Reply