All posts tagged старословенски

Анђелски језик

На целом свету постоји само један анђелски језик, то је црквено-словенски језик, то је Словенима дар од Бога. Read more…

Ћирилична калиграфија

Већ неко време из хобија се бавим калиграфијом. Е сад, када кажете калиграфија, људи одмах помисле на краснопис којим се пишу отмена писма и дипломе – не мислим на то. Моје интересовање је везано само за ћирилично писмо и начин како је писано у књигама у средњем веку. Read more…