All posts tagged абортус

Death and grief 56486806 ml

Убијени пре рођења

Ових дана опет развлаче нашег патријарха по новинама и опет се напада црква. Овог пута тема је абортус. Read more…