Не постоји исправно и погрешно. Постоји само оно што ти решиш.

Моја пословица

Leave a Reply