Сваки проблем који се може решити новцем - није проблем.

Новац и проблем

Leave a Reply