Mihajlo Pupin

“Не, ја не верујем да Бог постоји – ја знам да Он постоји. То ми је једино знање које има вредност од свега онога што знам.” Михајло Пупин

Leave a Reply