O poreklu bajke Ivica i Marica i ljudožderstvu

Nabavih juče jednu interesantnu knjigu u izdanju Srpske kraljevske akademije – Starinska srpska jela i pića od Sime Trojanovića. Ta knjiga je objavljena 1896. godine. Prolistah je malo i tamo mi odmah privuče pažnju poglavlje 17. pod naslovom ”Ljudožderstvo”.

Tu cenjeni Sima analizira razne priče i istorijske podatke o ljudožderstvu i konzumaciji ljudske krvi.

Bajka Ivica i Marica

Iznenadio sam se kada sam video da se tu pominje narodna priča ”Opet maćeha i pastorka”. Ono što je interesantno je da se u toj priči pominje kako otac odvodi decu u šumu, na nagovor maćehe da ih ostavi čivutima da ih pojedu. Reč ”čivut” je bio naziv za jevreje u doba Osmanskog carstva, pa se čovek zapita da li se radi o priči upozorenja koju su deci roditelji pričali ili o propagandi.

Nikada nećemo saznati da li se radi o izvorno srpskoj priči ili bajci braće Grim sa kojima je Vuk Karadžić sarađivao, pa čak i prikupljao bajke za njih. Istorija kaže da je bajka Hansel und Gratel, kod nas poznata kao Ivica i Marica, objavljena 1812. godine i da je originalno iz baltičke regije i da govori o gladi iz 13. veka. Međutim, u to vreme Vuk Karadžić je sarađivao sa braćom Grim i oni su toliko bili oduševljeni srpskim jezikom i pričama da su 1815. počeli da uče srpski jezik u Beču. Otac nemačkog jezika Jakob Grim je 1824. godine preveo Vukovu gramatiku na nemački.

O priči Ivica i Marica možete više pročitati na vikipediji i jasno je da je u originalnoj varijanti priče majka ta koja je tražila da se deca odvedu u šumu, a ne maćeha. Međutim, niko ne pominje jevreje u priči pa se postavlja pitanje da li je verzija koja pominje čivute originalnog srpskog porekla ili nemačkog?

Da li je moguće da su Ivica i Marica ustvari srpska priča? Pa moguće je. Recimo poznato je da su Braća Grim upravo od Vuka Karadžića doznali za bajku Pepeljuga, delo Šarla Peroa (1628-1703). Srpsku verziju ove bajke, zabeleženu kao narodnu umotvorinu Srba, prethodno je objavio Vuk 1821. i njeno pojavljivanje hronološki je prethodilo verziji braće Grim.

Zašto je u srpskoj verziji navode čivuti- jevreji, a ne recimo Turci? Ostaje mnogo otvorenih pitanja.

Braća Grim, prijatelji i saradnici Vuka Karadžića

Drakula – krvopija

Druga interesantna stvar je vezana za termin krvopija. Naime u Crnoj Gori su srpski ratnici kada u jurišu odrube glavu Turčinu ili Arnautinu, onda oni liznu krv sa jatagana jer su smatrali da tako ”neće krv sići u noge” tj. da ne izgube prisustvo duha. Oni se muhamedanske krvi ni malo ne gade jer kažu da je krv od nekrsta isto što i krv od stoke. Još imaju običaj da pored poginulog muhamedanca bace parče hleba ili i soli i nož – radi ”mira”. Otuda u srpskom jeziku postoje reči: krvolok, krivoločnik, krvopija i recimo izraz „krvi ću ti se napiti“.

Interesantno upravo u ovo vreme kada su se Srbi u Crnoj Gori borili sa Turcima nastaje roman Bran Stokera ”Drakula”. Priča o vitezu iz Transilvanije koji je toliko ubija Turke da je izgubio dušu i postao vampir. Možemo da kažemo i malo drugačije, a to je da je pravoslavni vitez iz Transilvanije koji je inače srpskog porekla i pisao na staro-srpskom jeziku ubijao Turke i bio krvopija (običaj da se lizne krv, opisan u Crnoj Gori)

Za reč vampir se kaže da je srpskog porekla i ušla je u sve svetske jezike. Sećam se jednom prilikom kada sam slušao propagandu bosanskog muslimana koji je izjavio ”da su Srbi počinili treći genocid protiv muslimana u Srebrenici”. To mi se učinilo interesantno pa sam pogledao o čemu se radi. Naravno odmah da istaknem da se ne slažem sa terminom ”genocid” ali to sada nije tema. Elem, zaista su bila tri sukoba, prvi je bio onaj sa generalom Mladićem, drugi je bio kada je Karađorđe 1809. osvojio te krajeve, a za treći oni pamte upad Vuka Zmaja Ognjenog još 1476. godine.

Elem, u istoriji je takođe poznato da su Vuk Zmaj Ognjeni i Vlad Drakul zajedno ratovali protiv Turaka 1476. Oni su bili vitezovi reda Zmaja. Matija Korvin je naredio Zmaju Vuku i Zmaju Vladu (drako – zmaj, drakul – mali zmaj) da krenu na Bosnu i napadnu rudnike srebra i zlata u Srebrenici. Napad je započeo Vuk sa 150 konjanika obučenih kao Turci, tako su na prevaru ušli u grad i osvojiše grad.

Da ne širim sada temu ali nadam se da vidite vezu između lizanja krvi sa sečiva – krvoloka – drakule – vampira. Sve je to naša istorija.

Leave a Reply