All posts tagged Božićna pobuna

Otkrivamo – pismo Jovana Plamenca kralju Aleksandru

Objavljujemo jedan zaboravljeni dokument, star skoro jedan vek,  za koji verujem da umnogome objašnjava sadašnja događanja u Crnoj Gori.

Read more…