All posts tagged čitanka za srpski

Čitanka srpskog jezika za vreme osmanskog carstva

Prosto je neverovatno kakve male dragulje možete kupiti po beogradskim antikvarnicama. Naleteh tako jednom prilikom na čitanku srpskog jezika za 4. razred kojа se koristila u Srbiji kad je još bila pod turcima. Read more…