All posts tagged istorija slovena

stecci srednjovekovni spomenici

Natpis na stećku

„…A se lezim rad na svojini plemenitoj. Ime mi Vlk ot Humske zemje sin. Ono tsto tcu ti rejti ti privati al nejmoj mi vjerovati.
Tij si ti, ja sam ja pa nam ni istine ne moraju biti iste. Kad budnes ko ja svedi svoj ratcun tko tsto svedoh ja svoj…“

1209. Hum (danas Hercegovina)

Read more…

Pehar za vino napravljen od lobanje cara

Krum kan je strašno porazio vizantijsku vojsku, car je ubijen a njegovu glavu su naboli na kolac. Kasnije je od njegove lobanje napravljen srebrni pehar za vino iz kog je bugarski Krum kan voleo da pije. To vam je isto kao kada bi danas neko pio vino iz pehara napravljenog od lobanje predsednika Obame.  Read more…