All posts tagged kraljevo žiča

Svetlosti tiha – Manastir Žiča fototura

Bili smo malo do manastira Žiča, pa evo jedne male fototure sa te posete…

Čim uđete sa leve strane je natpis na vladičanskom domu kaže ”podignut 1935., spaljen od okupatora 1941., obnovljen 1965.”. Pravo svedočanstvo o sudbini našoj. Read more…