All posts tagged lista

Passai kata bunkai – skriveno značenje pokreta kate

Ovde je prikazano skriveno značenje tehnika kate Passai, poznate u modernom karateu kao Basai Dai. U istraživanju sam tražio najstariji poznati oblik kate i došao do Tomari Passai kate kod koje se tehnike izvode otvorenim dlanom na mestima gde je posle modernizacije karatea otvoren dlan zamenjen pesnicom.

Read more…