All posts tagged pdf

Knjiga Žarka Vidovića – Umetnost u pet epoha

Pre nekog vremena u biblioteci jednog manastira sam ugledao ovu knjigu Žarka Vidovića i kasnije pokušao da je nađem za sebe. Knjiga nigde ne može da se kupi, niti da se pronađe na internetu. Ljubaznošću jednog prijatelja dobio sam primerak knjige da je skeniram i učinim dostupnom svima.

Knjiga se sada može skinuti ovde na sajtu Gora Savina.

Knjiga je napisana 1966. godine kao skripta Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, a ovo je ponovno izdanje 2014. godine na ćirilici kao bibliografski primerak koji su napravili prijatelji Žarka Vidovića.