All posts tagged preobražaj

Suština pravoslavlja – tri osnove stvari

Pravoslavlje kako nam je ostavio Sveti Sava ima tri osnovna nivoa. Rekao bih da su to tri kamena temeljca na kojima naša vera počiva. Read more…