Naihanchi kata video

Ovo je Shorin ryu početnička kata. Ovako mi to radimo u Tsunami dojo u Beogradu. Ova kata je takođe poznata kao Tekki Shodan u Shotokanu. Shotokan vezija se radi sa nižim kiba dachi-jem, ali u osnovi je ista forma. Kata prikazuje osnovni šut, udarac, napad i pokrete u bliskoj borbi.

Leave a Reply