All posts tagged teki shodan

Naihanchi kata empi uchi bunkai primena

Ovo je primena prve kombinacije u kati haito – empi uchi. Glavna poenta je da se udarac laktom iskoristi kao tehnika oslobađanja od hvata. Udarac laktom usmerite u lice napadača.

Poznavanje bunkai-a podrazumeva razumevanje tehnike, vitalnih tačaka u koje se tehnika izvodi (kyusho) i situacije u kojoj se primenjuje. Ovde se radi od odbrani u situaciji kada vas neko uhvati za ruku i proba da vas udari (pesnica ili šamar).

Oss. :)

Naihanchi kata video

Ovo je Shorin ryu početnička kata. Ovako mi to radimo u Tsunami dojo u Beogradu. Ova kata je takođe poznata kao Tekki Shodan u Shotokanu. Shotokan vezija se radi sa nižim kiba dachi-jem, ali u osnovi je ista forma. Kata prikazuje osnovni šut, udarac, napad i pokrete u bliskoj borbi.