Oldest Passai kata - Shimabuku Passai

Najstariji oblik kate Passai

Skoro naiđoh na interesantan članak sensei Roberta Tellera da je ovde prikazan snimak kate Passai jedna od najstarijih oblika ove kate. Njegov učitelj Masonobu Kina mu je rekao da se u ovom obliku prenosi sa kolena na koleno u selu Shimabuku na Okinavi najmanje 200 godina.

 

 

Kada se pogleda kata možete videti da su sve glavne sekvence i tehnike tu, samo malo drugačijem redosledu – sagurite, yama uke, harai uke, moroto age uke, sokuto geri…

Masanobu Kina

Levo je Masanobu Kina sensei, a desno je Matsutaro Ire. Ire sensei je podučavao Kinu kama (srp) tehnikama.

 

Leave a Reply