O protivniku: I njega je majka rodila i on je od krvi i mesa.

Ninova poslovica

Leave a Reply