All posts tagged božić

O slavljenju božića 25. decembra

Ove godine je Ukrajna prešla na katolički kalendar i proslavljala Božić 25. decembra kada i ostatak zapadne Evrope. Ubrzo se i u Srbiji pojaviše u medijima ”istoričari” da nam objasne kako bi i mi to trebali da učinimo. Read more…

O hrastu, Hristu i Božiću

Badnje veče dolazi od glagola ”bdeti” koji ima značenje da se to veče bdi, tj. ne spava se nego se čeka neko. Otuda badnje veče, tj. veče bdenja. Read more…