All posts tagged ćirilo i metodije

Žitija Ćirila i Metodija i gde je bila Velika Moravija?

Skoro sam kupio jednu knjigu – ”Bugarske starine iz Makedonije” od profesora Jordana Ivanova, štampanu 1931. u Sofiji, koju je izdala Bugarska akademija nauka. Read more…

Studio B – Život sa ćirilicom gost Miloš Stanić

Read more…

Ćirilov kod

Video o značaju ćiriličnog pisma. Povećajte video, zatim kliknite na „cc“ i uključite srpski prevod.