All posts tagged Đurđevdan

Od Đurđevdana do Mitrovdana

Rasprava o starim srpskim verovanjima iz doba ranog hrišćanstva. Kada je bila naša Nova godina? Kako je nastao simbol pravoslavnog trostrukog krsta? Kako su stari srpski običaji utopljeni u hrišćanstvo? Read more…

Ikona Svetog Djordja

Sveti Đorđe je zaštitnik vojske i plemstva iz doba Nemanjića

U srednjem veku Svetog Đorđa su slavili Nemanjići i plemstvo jer se smatra zaštitnikom viteza i konjanika. Od pamtiveka su organizovani đurđevdanski uranci gde se peklo pečenje i preskakale vatre, sve dok komunisti nisu ovaj praznik kidnapovali, pomerili ga za 1. maj i proglasili Đurđevdan ciganskom slavom.
Read more…

Pravilo prve bračne noći u doba Karađorđa?

Da li znate zašto je Karađorđe krenuo protiv Turaka? Uvek se pitam zašto ovakve stvari ne učimo u školi? Evo jedne priče o turskom zulumu. Ova kratka svedočanstva su dobar način da se skrene pažnja kod uspavanih učenika. Read more…