All posts tagged Repoš Kastriot

Gde su sahranjeni otac i brat Skenderbega?

Prošle godine sam sa prijateljem bio u Hilandaru i jedna od želja nam je bila da pitamo i vidimo gde su sahranjeni otac Jovan i brat Repoš čuvenog Đurađa Skenderbega. Read more…