All posts tagged tračani

Teorija porekla naziva Srbi – priča o jednom sečivu i Vidovdanu

Dugo mi se u glavi mota jedna ideja i moguća teorija o poreklu naziva Srbi. Evo jednog interesantnog niza podataka jer predstavlja sponu koja vezuje Dačane, Tračane, Ilire, Tribale, Srbe… i jednu karakterističnu vrstu sečiva sa kalendarom (Vidovdanom), žetvom, običajima i imenom Srbin. Read more…