All posts tagged tribali

O hrastu, Hristu i Božiću

Badnje veče dolazi od glagola ”bdeti” koji ima značenje da se to veče bdi, tj. ne spava se nego se čeka neko. Otuda badnje veče, tj. veče bdenja. Read more…

Teorija porekla naziva Srbi – priča o jednom sečivu i Vidovdanu

Dugo mi se u glavi mota jedna ideja i moguća teorija o poreklu naziva Srbi. Evo jednog interesantnog niza podataka jer predstavlja sponu koja vezuje Dačane, Tračane, Ilire, Tribale, Srbe… i jednu karakterističnu vrstu sečiva sa kalendarom (Vidovdanom), žetvom, običajima i imenom Srbin. Read more…