bulgarians 56a48f555f9b58b7d0d78b8f

Jesu li Ugari Huni i da li su Grci i Jelini isto?

U staro vreme u doba Nemanjića Srbi su se graničili sa sledećim narodima – Grcima, Jelinima, Ugarima, Bugarima i Nemcima.

Sveti Sava u Zakonopravilu koristi dva termina za današnje Grke – Grci i Jelini. Mislim da se termin ”Jelini” ili kako mi danas kažemo ”heleni” odnosi na gradsko stanovništvo, bogatiji sloj, trgovce, mornare, upravu, vojnike. Dok je termin Grci vezan za stanovnike seoske sredine. 

Grci su narodi Balkana oko u ono vreme većinskog srpsko-slovenskog stanovništva koji ne govore dobro naš jezik već ”grcaju”, na sličan način kao što su Nemci ”nemi” jer uopšte ne znaju naš jezik. Grci su natucali naš jezik i sa njima se nekako moglo sporazumeti jer su oni srpsko-bugarskog porekla. Dakle današnja Grčka je nastala od gradsko-trgovačkih Jelina i zemljoradničkog stanovništva slovenskog porekla – Grka.

Ugari su nastali mešanjem Slovena i Huna. Ugar je od Huna – Hun-gar i danas je Mađarska Hungaria. Verovatno su Grci Ugarima, dodali slovo H, pa su postali H-u(n)gari. Ovo dodavanje slova H u srpskom jeziku je poznato na više mesta, recimo: hleb – leb, hartija – artija, hvala – valja…

Naziv Ugar je na početku verovatno došao iz srpskog jezika jer je ”ugarište” njiva koja je spaljena, zatim se odmara jednu godinu i puste je da zaraste u korov kada se koristi za ispašu stoke. Huni su imali konje i za njih je ispaša bila važna, međutim moguće se da su dobili taj naziv jer su one gradove koji nisu imali da im plate pljačkali i spaljivali. Od njih bi ostala samo ugarišta. https://sr.wiktionary.org/wiki/ugar

Bugari su dobili naziv takođe od jednog ogranka Huna sa Volge: volgar + ugar i otuda Vulgar – Bulgar. Romeji su skovali izraz ”vulgarno” koji i mi danas koristimo. Bugari kao nacija su takođe nastali mešanjem seoskog slovensko-srpskog stanovništva i Huna konjanika sa kojima su išli zajednički u pohode protiv Romeja koji su bili pretežno u gradovima ili veleposednici. Treba primetiti da su Ugari u Mađarskoj zadržali svoj jezik koji je u poznom srednjem veku nametnut Slovenima, dok su Bugari prihvatili jezik slovensko-srpskog starosedelačkog stanovništva i blago ga modifikovali.

Na početku beše tako, a ostali narodi Balkana će nastati mnogo kasnije. Eto jedne beleške o imenima naših suseda u srednjem veku.

Leave a Reply