All posts tagged Ugari

bulgarians 56a48f555f9b58b7d0d78b8f

Jesu li Ugari Huni i da li su Grci i Jelini isto?

U staro vreme u doba Nemanjića Srbi su se graničili sa sledećim narodima – Grcima, Jelinima, Ugarima, Bugarima i Nemcima. Read more…