Kada bi ceo srpski narod nestao, a ostao samo "Gorski Vijenac" - ostalo bi dosta.

Miloš Crnjanski

Leave a Reply