4 nova karate majstora u Tsunami dođou

Juče je Tsunami dođo dobio 4 nova crna pojasa, jednog nosioca 2. dana i dodeljeno je desetak učeničkih zvanja i jedno predmajstorsko zvanje. Čestitke svima!

Mirko Milutinović 2. dan
Momčilo Trbojević 1. dan
Jovana Višekruna 1. dan
Igor Bazik 1. dan
Saša Došić 1. dan

Evo par slika sa dešavanja.

U našoj karate školi postoji jedna specifičnost u odnosu na druge klubove u zemlji. Naime, nema klasičnog polaganja za pojaseve i ne plaća se taksa za polaganje, već sensei dodeljuje pojaseve onda kada proceni da je pojedinac dostigao potreban nivo znanja. Na taj način ne može se desiti da je neko pao na polaganju jer je imao tremu ili je zaboravio pokret iz kate.

Glavni kriterijumi su redovnost, fizička sprema i razumevanje tehnika. U principu žuti pojas se dobija posle 3 meseca vežbanja, crveni nakon još 5-6 meseci vežbanja. Za zeleni je potrebno još godinu dana i isto za plavi pojas. Za braon pojas je potrebno 1-2 godine, a za crni 2-3 godine. Dakle, za crni pojas potrebno je minimum 5-6 godina treninga. Takođe, za crni pojas je potrebno da je kandidat punoletan.

Na ovom polaganju sva 4 kandidata kojima su dodeljeni majstorski pojasevi, svaki od njih pojedinačno ima staž od oko 20 godina vežbanja. Svako od njih je takođe ovladao sa 5 osnovnih kobudo oružija (nunčaku, tonfa, sai, bo i ročin). Dugo se znamo i nastupali smo zajedno na mnogim dešavanjima.

Čestitke svima i velika zahvalnost za trud i vreme koje su uložili za očuvanje stare veštine.

Oss.

Leave a Reply