Angelski sobor molitvena pesma

Meni je ”Anđelski sabor” jedna od najlepših pravoslavnih pesama pogotovu u izvođenju Divne Ljubojević. Ljudi ovu pesmu poznaju i kao ”Blagosloven jesi Gospode”, evo teksta prevoda i mog skromnog prepeva pesme.Ova crkvena pesma je iz doba Vizantije i možemo je naći u izvođenju naše, bugarske, grčke i drugih pravoslavnih crkava.

Elem, uradio sam skromni prepev ove pesme. Pokušao sam da nađem na internetu prevod sa staroslovenskog i našao sam par varijanti ali ni jedan nije pevljiv. Ovaj moj prevod/prepev je kompromisno rešenje između staroslovenskog i modernog srpskog na način da se može pevati.

Moje poznavanje staroslovenskog je skromno ali sam koristio nekoliko poznatih prevoda kako bih bio dosledan. Bukvalan prevod na današnji srpski jezik bi pokvario konstrukciju rečenice i onda se stih ne poklapa u slogu sa pevanjem. Zato sam gde god je moguće ostavio što sličniju reč staroslovenskom bez da pokvarim konstrukciju stiha.

Ova jako stara pesma je iz vremena kada su slovenska plemena od Soluna do Baltika govorila skoro istim jezikom. Pevanje na staroslovneskom je po mom ukusu lepše i ovaj prepev je više tu da lakše ispratite smisao molitve dok je slušate.

Ovde imate tekst na staroslovenskom, a prevod na srpski ovde.

Evo prepeva koji predlažem da pročitate slušajući pevanje:

 

Anđelski sabor

Blagosloven jesi Gospode nauči me opravdanjem tvojim,

Anđelski sabor zadivi se,
kada Tebe međ’ mrtvima ugledavši,
smtrnu si, Spase, snagu razorivši,
i sa sobom Adama uzdigavši,
i od Ada nas sve oslobodivši.

Blagosloven jesi Gospode nauči me opravdanjem tvojim,

Zašto miro sa milostivim suzama,
o učenici, vi rastvarate?
Blistajući iz groba Anđeo mironosicama rečaše:
”Vidite vi grob i razumejte,
Spas vam vaskrese iz groba.”

Blagosloven jesi Gospode nauči me opravdanjem tvojim,

Vrlo rano, mironosice trčahu ka grobu tvojemu ridajući,
no pred njih stade anđeo i reče:
”Ridanju je vreme da prestane, ne plačite,
vaskresenje apostolima recite!”

Blagosloven jesi Gospode nauči me opravdanjem tvojim,

Mironosice žene sa mirom,
prišavši ka grobu tvojemu, Spase, one ridahu,
anđel priđe im i reče, sledeće reči:
”Što mrtvim živoga zamišljate,
iako Bog vam vaskrese od groba?”

Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu,
poklonimo se Ocu, njegovim Sinovima i svetome Duhu,
svetoj Trojici u jednoj suštini,
sa Serafimima kličući,
Sveti, sveti, sveti jesi Gospode!

I sada, i uvek i u vek vekova. Amin.
Životo-davca rodivši,
iz greha, Devo, Adama izbavila jesi,
i radost si Evi, umesto žalosti podarila jesi,
otpale od života ka sebi uputi,
iz Tebe ovaploćeni Bog i Čovek.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebe Bože! (tri puta ponoviti)

 

Mali rečnik:

miro – je ulje koje se dobija od pustinjske biljke, poznato je kao Mira, Smirna ili Myrrha. Poput tamjana koristi se kao ulje za miropomazanje preminulog, kao lek protiv bolova. Miris upaljenog ulja Mire se smatra od datim od Boga i svetim. 

mironosicama – u staro vreme bi žene na sahranu preminulog nosile miro ulje i koristile ga u obredu sahranjivanja.

vaskrese – termin se koristi za one koji su se uzdigli iz smrti na nebo. Nosi u sebi preneseno značenje pobede života nad smrću.

Serefimi – su plameni anđeli, bića najbliža bogu koja čuvaju vrata Raja.

Deva – ovde se misli na Bogorodicu koja je rodila Bogočoveka. Pominjanjem priče o Adamu i Evi i ”prvom grehu” stavlja se do znanja da Bogorodica rađanjem Boga spašava Adama od greha, a Evi donosi radost. Stihovi naglašavaju večni tok rađanja i smrti.

Blagosloven jesi Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim – refren pesme, u prevodu ”Blogosloven jesi Gospode, nauči me putevima tvojim”

Evo još par dobrih izvođenja pesme:

Bugarska varijanta:

 

Monasi manastira Kovilj:

1 Comment

  1. Petrica

    Hvala🙏 Bog Vas podario.
    Danas je mojoj pokojnoj majci 40 dana. Puno mi znaci da procitam prevod i da znam dok pevam sta izgovaram. Tim pre sto nisam prisutna na pomenu vec se molim sama skromno pred ikone svece i pred slikom moje majke van zemlje moje Srbije. Blagosloveni bili ♥️🙏♥️

Leave a Reply