Padni 6 puta, ali ustani 7 puta...

Okinavljanska poslovica – Padni 6 puta

Leave a Reply