ruka svetog Save

Ruka svetog Save vekovima čuvana i skrivana od tuđinaca u manastiru Svete Trojice u Pljevljima.

Leave a Reply