All posts tagged Rasti Nikola Hadži Nikolić

Rasti u izvođenju Nikole 357

Ovde ćete neke pesme videti nekoliko puta, a to je zato što je način izvođenja ostavio na mene utisak. Sva ta izvođenja iste pesme na različite načine su kao neka vrsta pulsiranje naše na mnogo načina potisnute kulture i identiteta. Nikola Hadži Nikolić iz grupe 357 je čovek kome bih voleo da stisnem ruku zbog njegovog angažovanja oko crkve i nekih starih pesama koje je vratio iz zaborava.  Read more…