Youtube – Da li je Sveti Sava prvi patrijarh srpski?

Postoji nekoliko dokaza da je Sveti Sava mogao biti patrijarh. U ovoj emisiji razgovaramo sa Aleksandrom Mitićem, istoričarem i Milošem Stanićem, istraživačem, o ovoj temi i prezentujemo dokaze i radove koji se ovom temom bave.

Najverovatnije je imao titulu srpskog i bugarskog patrijarha, a posle njegove smrti pod sumnjivim okolnostima patrijaršijski tron nasledio je bugarski patrijarh.

Trackbacks for this post

  1. Najveća tajna srpske istorije - zabranjena država - životne priče i monasi šaolina

Leave a Reply

%d bloggers like this: