All posts tagged cinabarit

640px Miljevacka nosnja 04082011 4820

Teorija porekla imena Srbi od crvene boje

Čitam ovih dana jedan zbornik Srpske Kraljevske akademije iz 1938. godine pod naslovom ”Konstantinova Srbica na Bistrici u Grčkoj” i tamo nailazim na interesantnu teoriju porekla naziva Srbin od lingviste Petra Skoka. Read more…