Screenshot 2022 07 18 at 10.18.34

Da li je car Dušan oterao papu u tri lepe?

Na par mesta sam pronašao tekstove kako je car Dušan jednom prilikom oterao papskog emisara u tri lepe… ili na latinskom ”tres vulves matres”. Provedoh jedno veče istražujući da li je to istina.

Originalni tekst imate na više mesta u medijima, recimo 1, 2, 3. Tu kaže:

”Misija Petra Tome nije postigla očekivane rezultate, a u Vatikanu postoji i originalan izveštaj o tom susretu sa papskim legatem koga je car Dušan Silni oterao u „tres vulves matres„! (u tri pi*ke materine!)

Kao izvor se uredno navodi: ”O boravku Petra Tome na dvoru Stefana Dušana, kao i o svemu što ga je tamo snašlo, postoji izveštaj Filipa Mezijera, njegovog biografa i možda pratioca na putu u Srbiju.”

Internet je odlično alatka za istoriju danas. Nije me mrzelo, napravih kafu i sedoh jedno veče da nađem gde to tačno piše. Pregledao sam tri knjige ali u njima o tome nema pomena.

Richard2 Philippe de Me%CC%81zie%CC%80res

Filip de Mezijer ispred kralja Ričarda II

Filip Mazijer je bio francuski vitez i napisao je par knjiga. U tekstu se pominje da je izvor žitije Svetog Petra Tomasa pa sam tu knjigu prvu proverio. Naime Mezijer je bio u pratnji papskog emisala Petra Tomasa koja je bila na dvoru cara Dušana. O tom događaju sve uredno piše u knjizi, tu je čak i papsko pismo upućeno carici Jeleni i sinu Urošu ali nema pomena o psovci. Dva puta sam pregledao celu knjigu (Knjiga Žitije sv Tomasa je ovde pa možete proveriti ako mislite da sam negde pogrešio.)

Screenshot 2022 07 18 at 10.37.48

Pominje se da su bili u poseti kod cara Stefana (Dušana), carice Jelene, sina Uroša, patrijarha Srbije Joanikija i brojne vlastele i barona Srbije i Raške. U poseti pored Tomasa i Mezijera bio je i Trogirski biskup Bartolomeo… 1354. godine. Papski legati su razjasnili i uručili papsku bulu.

A evo i papske bule (pisma).

Screenshot 2022 07 18 at 10.28.45

Screenshot 2022 07 18 at 10.29.01

U to vreme papa je bio Inoćentije IV, i bio je u Avinjonu u Francuskoj (ne u Vatikanu). Elem, papski emisar je protestovao što je car Dušan u zakonu proganjao katolike i nazivao ih ”latinska jeres”, pretio teškim kaznama svako širenje katolika u Srbiji i zabranjivao njihov rad.

Interesantno prvi put vidim iz ovog pisma da papa Dušana naziva ”vladarom Raške, Albanije, Slavonije i drugih krajeva”. Nisam do sada našao da se Dušan potpisuje kao vladar Albanije, pa sada vidim odakle je mogla doći ta tvrdnja.

Screenshot 2022 07 18 at 15.16.23

Uobičajni potpis cara Dušana – Stefan u Hrista boga Blagoverni car Srbima i Grčkom

Vidimo da u Dušanovom potpisu na mnogo dokumenata nema pominjanja Albanije ali se u našoj naučnoj literaturi ta forma potpisa pominje. Uvek sam tražio odakle je došla ta tvrdnja da Dušan u potpisu pominje Albaniju jer je to kasnije iskorišteno za dokazivanje nekakve Albanije kao države koja je postojala u srednjem veku. Sada je jasno da su jugoslovenski istoričari verovatno iskoristili pismo pape koji Dušana navodi kao gospodara teritorija ”Raške, Albanije i Slavonije” za svoje političke konstrukcije.

Dakle da budemo jasni Albanija je kao i Slavonija pomenuta u kontekstu teritorije na mapi, a ne kao država ili narod. Kasnije će Austro-Ugarska i velike sile to iskoristiti da spreče izlaz Srbije na more.

A drugo, imamo ovde potvrdu pape da je on vladao i Slavonijom što upotpunjuje moj prethodni tekst i mapu granica Dušanovog carstva.

S obzirom da u knjizi koja je navedena kao izvor ove tvrdnje nisam mogao da nađem da je car Dušan opsovao, pretpostavio sam da se taj citat možda nalazi u nekoj drugoj njegovoj knjizi pa sam pregledao i drugu Mezijerovu knjigu o krstaškim ratovima ali ni tu nema ni pomena te psovke.

Dakle, nema potvrde o ovoj psovci ili barem ja nisam uspeo da je nađem. Pitam se samo ko je i zašto plasirao ovu laž? Naravno da jedan ozbiljan državnik nikada ne bi tako nešto uradio u diplomatskim odnosima. Valjda da bi car Dušan ispao kao neki otresiti seljak ili nekakav nadobudni Srbin neko je ciljano plasirao tekst. Ne odgovara vizija o caru Dušanu ko zakonodavcu, junaku, već ga planirano blate. Laž je namerno plasirana i kao vatra se proširila po drugim sajtovima i portalima.

Sve u svemu jedno dosadno veče.

Tres vulves matres…

Screenshot 2022 07 18 at 10.32.37

Leave a Reply