Kako je stvarno izgledala zastava Cara Dušana?

Kada sam se pre par godina uputio u Hilandar jedan od osnovnih ciljeva bio mi je da vidim čuvenu zastavu cara Dušana za koju sam čuo da se tamo čuva. Nažalost to nisam uspeo, dobio sam odgovor da zastava nije u najboljem stanju.

Međutim pitanje Dušanove zastave je nastavilo da me zanima a ovih dana sam naleteo na vrlo interesantnu knjigu koja mi je pomogla da razrešim pitanje ”zelene” boje Dušanove zastave. Ta nesrećna zelena boja je poslužila mnogim srbomrscima da se podsmevaju kako Dušanova zastava nema veze sa bojama zastave Srbije.

Dakle, car Dušan je prilikom posete ostavio svoj ratni barjak u Hilandaru i on je tamo vekovima čuvan sve dok se skoro nije raspao. O tome je ostavio svedočenje Dimitrije Avramović 1847. godine u knjizi ”Skazanie srbske drevnosti” u beleškama sa Svete Gore.

”Sa leve strane do pevnice stoje dve svilene zastave, obe jednake, jedna nova, a druga stara. Ova je druga Stefana Dušana, koju su kaluđeri metnuli na novo koplje, a na staro koplje Dušanove zastave, metnuli novu zastavu. Zastave su odozgo i odozdo od crvene, a u sredi od zelene svile, sa zelenim svilenim resama oko kraja; samo sa jedne strane ima zlatan krst prišiven. Koplja su crvenom bojom omazana. ”

Avramović je i precizno skicirao Dušanov barjak. Ono što je za našu priču značajno je da je Avramović primetio da su gornja i donja traka crvene boje. Zašto je ovo za našu priču bitno? Zato što sto godina kasnije u opisu zastave se piše da su ta polja žute boje. Ovo nas dovodi do zaključka da je boja od sunca i starosti izbledela sa crvene na žutu boju. Ovo svedočenje upravo to potvrđuje.

Ipak ostaje pitanje zelene boje. Svi su uvek bili začuđeni odkud ta zelena boja na srpskoj zastavi? Na sreću naišao sam na sliku Dušanove zastave u riznici Hilandara na stranici Prijatelji Hilandara.

Zastava cara Dušana koja se čuva u riznici manastira Hilandar.

Zastava cara Dušana koja se čuva u Hilandaru.

Vidi se da zastava potpuno odgovara kasnijim zapisima o izgledu zastave koji govore o gornjem i donjem polju žute boje. Ta polja na zastavi su u doba Avramovića 1847. godine bila crvene boje!

Kasnije publikacije o ovoj temi beleže precizne dimenzije i boje zastave.

Dimenzije barjaka cara Dušana.

Rekonstrukcija sadašnjeg izgleda boja zastave.

Ovde se jasno vidi da je gornje polje zastave narandžaste boje manje izbledelo, dok je donje polje potpuno žuto. Jasno je da ta dva dela zastave nisu podjednako izbledela verovatno zbog razlike u platnu koje je korišćeno ili zbog ugla pod kojim sunce pada na platno.

Možemo pretpostaviti da je i zelena boja takođe izbledela kao i žuti delovi jer je zastava stara preko 850 godina. Postavlja se pitanje koja je bila originalna boja zastave pre nego što je pozelenela?

S obzirom da je Dušan bio car, možemo da pretpostavimo da je srednje polje možda bilo boje purpura jer je to bila carska boja još od doba Rimskog carstva. Druga opcija je da je središnje polje bilo plave boje kao današnja zastava Srbije. Dakle verovatno se radi o nekoj plavoj ili plavo-ljubičastoj boji koju su dobili potapanjem tkanine u plavu, a zatim u crvenu boju.

Očigledno je da je crvena boja izbledela u žutu boju, to smo već utvrdili. Pa se postavlja pitanje koju boju bismo dobili ako bi sloj crvene boje izbledeo u žutu. Tablica mešanja boje nam daje odgovor na ovo pitanje.

Tablica mešanja boja. Šta se dobija kada se pomeša crvena ili žuta sa plavom.

Odavde možemo zaključiti da je platno originalno farbano plavom bojom, a zatim potapano u crvenu boju da bi dobili plavo-ljubičastu nijansu. Međutim posle 800 godina crveni pigment je požuteo kao što se to desilo za žutim poljima na zastavi i iz tablice gore možemo videti šta se dobija kada se pomeša plava i žuta boje – zelena.

Na sledećoj ilustraciji sam probao da predstavim kako bi crvena boja koja oksidira posle par vekova u žutu utiče na osnovne boje tkanine. Vidljivo je da bi tamno plava boja postala zelena.

Pravi izgled barjaka cara Dušana

U Dubrovačkom arhivu postoji zapis da je sin kralja Vladislava, župan Desa 1281. godine poslao delegate iz Kotora u Dubrovnik da vrate stvari iz očeve blagajne koja se tamo nalazila, a u spisku stvari je između ostalog bila uključena jedna zastava „vexillum unum de zendato rubeo et blavo“ – jedna zastava od platna crvenog i plavog.

Ako se ovaj zapis uzme u obzir, a radi se o zapisu pola veka pre doba cara Dušana onda je jasno da je barjak cara Dušana sa velikom verovatnoćom bio crveno plave boje.

Rekonstrukcija pravog izgleda zastave cara Dušana.

Rekao bih da pouzdano možemo zaključiti da je sadašnja zelena boja zastave posledica izbleđivanja i oksidacije crvenog pigmenta na tkanini posle 850. godina.

Bilo bi lepo napraviti ovu zastavu i daće Bog da se jedna takva rekonstrukcija ponovo zavijori u Hilandaru.

Prilog 1.

Prelazak crvene boje u žutu je dokumentovan kod svečane odore kneza Lazara koja je sačuvana iz vremena Kosovskog boja i čuva se u Muzeju SPC. Posle 7 vekova odora je iz crvene boje prešla u žutu jer je boja od starosti izbledela.