Mi prosti a vi učeni…

Iako prosti, očekujemo od crkvenih velikodostojnika da nam pričaju o duhovnosti a ne o vakcinama. Neka o vakcinama pričaju oni koji su to studirali.

Da nam kažu da je sve ovo svetsko ludilo o popuštenju Gospodnjem jer nas Gospod voli i želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine.

Bog je ljubav.

Ovo je da se prvo pokajemo, ispravimo, promenimo. Da svako od nas shvati gde je, šta je, ko je i kakav je. Sneg ne pada da pokrije breg nego da zverinje pokaže trag.

Sada između dva posta idealno je vreme da se ceo narod pozove na dodatni post i pokajanje, naravno oni koji hoće, i promena će biti očigledna.

Ne treba crkva da se bavi pitanjima preopterećene dnevne politike a isto tako ne sme dozvoliti da joj se iko meša u crkvena i duhovna pitanja. Neka se saborno donese odluka i stav po pitanju vakcinacije i to objavi verujućem narodu.

Narod je uplašen i zbunjen, treba mu reći ono što je u međuvremenu smetnuo sa uma, da niko od nas se ne može upokojiti a da Gospod za to nije dao saglasnost. Nikad, niko. Ako želiš da promeniš svet, promeni sebe.

U potpisu

Nemoj pa se ne boj.

P.S. Odgovor na tekst u politici

Leave a Reply