skull cup

Miloš Milojević, Car Dušan i Šišmanova lobanja

Čitam jednu interesantnu studiju o Tronoškom rodoslovu iz 1931. godine. koju je napisao dr. Nikola Radojčić. I tu nailazim na jedan vrlo interesantan podatak da je Miloš Milojević jedan deo namerno izmenio. IMG 5453

Milojević kaže: ”Dušan se sa svojom vojskom silno tukao sa Bugarima i pošto ih rastera Mihaila kralja bugarskog ubi tamo na polju velbuškom odsekavši mu glavu.”

Međutim, Šarafik daje prepis originala koji je malo drugačiji i za nas interesantniji.

IMG 5452

Screenshot 2021 11 08 at 18.39.53

Tamo kaže da je Dušan pobedivši bugarskog kralja Mihaila, ”potom glavu njegovu odsečenu skuva i u zlato okova i iz nje je mnogo puta pio.

Jasno je da Miloš Milojević u svoje doba zbog osetljivih srpsko-bugarskih odnosa nije preneo celu rečenicu.

Ovo me podseti da je par vekova ranije bugarski kan Krum isto to uradio sa lobanjom romejskog cara. Postoji i priča da su Skiti imali običaj da piju vino iz lobanja svojih neprijatelja.

Eto jedne beleške iz starih knjiga.

cdff145d ea99 405e 80f8 8654e6db69a9 2.614c0c49b646d107cbf50d1d88a939c0

Leave a Reply