Miloš Milojević, Car Dušan i Šišmanova lobanja

Čitam jednu interesantnu studiju o Tronoškom rodoslovu iz 1931. godine. koju je napisao dr. Nikola Radojčić. I tu nailazim na jedan vrlo interesantan podatak da je Miloš Milojević jedan deo namerno izmenio.

Milojević kaže: ”Dušan se sa svojom vojskom silno tukao sa Bugarima i pošto ih rastera Mihaila kralja bugarskog ubi tamo na polju velbuškom odsekavši mu glavu.”

Međutim, Šarafik daje prepis originala koji je malo drugačiji i za nas interesantniji.

Tamo kaže da je Dušan pobedivši bugarskog kralja Mihaila, ”potom glavu njegovu odsečenu skuva i u zlato okova i iz nje je mnogo puta pio.

Jasno je da Miloš Milojević u svoje doba zbog osetljivih srpsko-bugarskih odnosa nije preneo celu rečenicu.

Ovo me podseti da je par vekova ranije bugarski kan Krum isto to uradio sa lobanjom romejskog cara. Postoji i priča da su Skiti imali običaj da piju vino iz lobanja svojih neprijatelja.

Eto jedne beleške iz starih knjiga.

Leave a Reply