Verujem u jednoga Boga – simvol vere u Zakonopravilu Svetog Save

Meni najdraži ljudi će uskoro biti kršteni i za ovu priliku predstavljam ovde tumačenje Simbola Vere iz Nomokanona Svetog Save.

Ovo Sveto izobraženje znamenje je verniku, jer svaki pravoverno verujući ovim poučenjem istinito ispoveda pravovernu veru, kako su nam i svetih šest sabora, utvrdivši je, predali. Ovako dakle, govori pravoverno verujući:

Verujem u jednoga Boga Oca svedržitelja. Ne govorim kako mnogi misle, da dva načela postoje – jedno dobro a drugo lukavo, to jest zlo; i da dobro vlada onim na nebu a zlo onim na zemlji. A ja, ne tako, nego verujem u jednoga Boga koji svima vlada i koji je Otac svega postojećeg.

Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, to jest, svega otkrivenog i neotkrivenog, jer ono što je dole, pod nebesima, otkriveno je i možemo ga videti, a ono što je na nebesima, gore, nije otkriveno i čovek ga ne može videti.

I u jednoga Gospoda Isusa Hrista Sina božijeg jednorodnog. Kad se kaže i Gospoda to ime kazuje božanstvo i čovečanstvo, jer reče onaj koji verije: ne samo da verujem u jednoga Boga, to jes u Boga – u Sina Božijeg jednorodnog, pošto su Bog i Sin što je i Duh Sveti, nego verujem da je Isus postojao, to znači čovek, a opet ne verujem da je On običan čovek nego Hristos koji jeste i Bog a i čovek.

Od Oca rođenog pre svih vekova. Da se dakle od Oca rodi – verujem, au koje vreme ili kako se rodi – ne ispitujem.

Svetlost od svetlosti. Verujem u svetlost, u Sina Božijeg u kome je svetlost, koji se rodi od svetlosti Oca, Boga istinitog.

U Boga istinitog, rođenog od Boga istinitog, rođenog a ne stvorenog, jer Sin se rodio a nije stvoren bio.

Jednobitnog Ocu, jer Sin je ravan Ocu po svemu osim rođenja; Sin je rođen, a Otac nerođen.

Kroz koga je sve postalo, jer kroz Reč je sve postalo, a Reč je Sin Božiji.

Radi nas ljudi i radi našeg spasenja. I uistinu, radi nas ljudi i radi našeg spaselja sišao s nevesa, ne odvojivši se od Očevih nedara.

I ovaplotio se od Duha Svetoga i od prečiste krvi svete i Prisno-deve Marije, i očevečio se, i raspet za nas pri Pontijskom Pilatu, mučen i pogreben.

I koji je vaskrsao treći dan po Pismu, jer ne samo da je primio telo i očovečio se, to jest postao čovek, nego je i raspet bio za nas od Judejaca, pri Pontijskom Pilatu koji beše od Ponta. A mučen je bio kao zlikovac, jer Židovi imahu običaj da razbojnike raspinju na krst.

I pogrebena, je bi pogreben, ali u treći dan vaskrse kao što reče Pismo. U Jevanđelju se govori: ”Mogu razoriti ovu crkvu i za tri dana sazidati je.” A crkvom nazivaše telo svoje koje razoriše Judejci, ali po volji Njegovoj, jer da Gospod nije hteo ne bi ga Judejci ni raspeli. I pored toga što Judejci razoriše Crkvu, to jest telo Gospoda našega, sam ga je vaskrsao u treći dan. Zbog toga i verujemo u Njega da je Bog, koji je postradao radi nas i vaskrsao trećeg dana.

I koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca. I koji če opet doći da sudi živima i mrtvima; Njegovom carstvu neće biti kraja. Jer Bog koji je radi nas postradao i bio pogreben, i vaskrsao, seo je s desne strane Oca. I verujemo da ćemo Ga opet videti kako dolazi sa slavom da sudi živima i mrtvima, to jest pravedima i grešnima. Pravedni dakle, koji dobra dela učiniše, žive večno, a grešnici mrtvi, verujem.

I u duha Svetoga, Gospoda životvornoga, koji od Oca ishodi, kojemu se sa Ocem i Sinom poklanjam i slavim. Ne samo da govorim da postoji Duh Sveti, nego i verujem u Njega kao i Cvetog, kao u Gospoda, kao u Životvornog, jer daje život i drugima a i sam je život.

Koji od Oca ishodi, jer se ne rađa od Oca nego ishodi, i sa Njim se slavi i klanjamo mu se sa Ocem i Sinom kao jednobitnim.

I koji je govorio kroz proroke.

U jednu, svetu, sabornu, apostolsku crkvu. Jer, iako Duh Sveti na svim mestima govoraše, i kroz mnoge proroke, ipak sve su crkve jedno, to jest Jedna, Saborna i  Apostolska Crkva.

Ispovedam jedno krštenje za oproštaj grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin.  Ovo odbacuje one koji hoće po drugi put da se krste, govoreći: ”Sagrešismo po krštenju, nego da se opet krstimo i spaseni budemo”. Zbog toga, odbacujući dva krštenja, kaže: ”Ispovedam jedno krštenje i to za oproštaj grehova”, jer oprašte sva pregrešenja. A onima koji govore da mrtvima neće biti vaskrsenja ni života u budućem veku, opet kaže ”Čekam vaskrsenje mrtvih”, odnosno očekujem vaskrsenje mrtvih ”i život budućeg veka. Amin”.