All posts tagged sveti sava

Hilandar manastir

Značenje imena Hilendar?

Generalni dogovor je da Hilandar nosi ime po grčkoj reči Helandion (χελάνδιον), što je naziv za vrstu vizantijskog vojnog broda, galije Read more…

ruka svetog Save

Ruka svetog Save vekovima čuvana i skrivana od tuđinaca u manastiru Svete Trojice u Pljevljima.

Od svih poslednji, Sava grešni.

Ovako se potpisivao Sveti Sava, srpski princ.